Baza opisów produktów

Celem naszego projektu jest przygotowanie i aktualizacja standaryzowanej bazy danych, będącej katalogiem opisów produktów oraz miejscem, gdzie dostępne będą dodatkowe materiały związane z produktami.

Redakcją katalogu zajmuje się grupa redaktorów znających rynek i specyfikę różnych grup produktów.Katalog przygotowywany jest z myślą o sklepach internetowych, stacjonarnych i dystrybutorach, którym zaoferujemy stały dostęp do najnowszych informacji oraz możliwość wykorzystania ich w swoich systemach informatycznych.

Skorzystanie z gotowej bazy danych będzie dużo tańsze i wygodniejsze, niż samodzielne poszukiwanie informacji.Wysoki standard informacji o oferowanym produkcie to w w dzisiejszych czasach więcej niż dobry zwyczaj, to wręcz konieczność. W handlu internetowym, gdzie klient nie ma możliwości fizycznego zapoznania się z towarem, szczegółowy i wyczerpujący opis stanowi najczęściej główną przesłankę w podejmowaniu decyzji o zakupie.

Tymczasem charakterystyka produktu często bywa myląca, niedokładna lub niekompletna. Zdjęcia w niej załączone są zbyt małe, niedoświetlone, niewyraźne lub wręcz przedstawiają towar różniący się od sprzedawanego. Część odpowiedzialności za ten stan rzeczy ponoszą dostawcy i sprzedający, którzy nie przywiązują wystarczającej wagi do opisu towaru. Często jednak oni sami mają problem z dotarciem do wiarygodnych specyfikacji sprzedawanego przedmiotu, gdyż producent nie udostępnia takich danych, lub przedstawia je w miejscu, do którego trudno dotrzeć.Nie bez znaczenia jest też czas i koszt pracowników wprowadzających opisy produktów do sklepu internetowego. W praktyce setki ludzi wykonują tę samą pracę.

Do współpracy zapraszamy sklepy internetowe oraz firmy prezentujące w internecie opisy produktów z branży ADG, RTV i komputerowej. Dysponujemy rozbudowaną bazą opisów i fotografii produktów, która w prosty sposób może zostać zintegrowana ze sklepami i innymi serwisami internetowymi. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt na adres biuro@ebzprojekt.pl